Kerem ŞENOĞLU

Kerem Şenoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra otomotiv alanında yüksek lisans yaptı. Maliyet Kontrol ve Bilgi İşlem Şefliği’nin ardından, BMW’de Uluslararası Teknik Eğitmen; Mercedes-Benz’de önce Satış ve Yönetim Eğitimleri Şefi, daha sonra Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak görev aldı. Volvo’da Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü’nün ardından Citroën’de Eğitim Müdürlüğü yaptı. Halen bireysel ve kurumsal eğitimler vermekte, yönetim danışmanlığı ve felsefe koçluğu yapmaktadır.

Aldığı eğitimler:

Türkiye’de: Müzakere Teknikleri / Profesyonel Servis Becerileri / Profesyonel Satış Becerileri / İleri Satış Teknikleri / Proje Yönetimi / Kaizen / ISO 9000 / 6 SIGMA / Problem Çözme ve Karar Alma / Performans Yönetimi / Mülâkat Teknikleri / Finans Yönetimi / Maliyet Muhasebesi / İleri Yönetim Teknikleri / Bütünsel Yaşam Koçluğu / İletişim Teknikleri / NLP / Aktif Satış ve CRM / Stratejik Pazarlama / MS Office Uygulamaları / C++ / Cobol / AS400 Uygulamaları Sunum Teknikleri / İş Dünyasında Liderlik / Yönetim Danışmanlığı Meslekî Beceri Geliştirme Semineri / Danışmanlıkta Etik

İngiltere’de: Liderlik ve Yöneticilik Akademisi / Sosyal Profiller / Marka Yönetimi / Stratejik Liderlik / Yönetimsel NLP Teknikleri / Stratejik Pazarlama

Almanya’da: BMW Teknik Eğitimleri / Diksiyon / Eğiticinin Eğitimi / Servis Müdürü Yetiştirme / Satış Müdürü Yetiştirme Süreç Yönetimi / Finans Yönetimi / Sunum Teknikleri

Comments are closed.